Thomas Prochnow Studio
Florida Panther
detail
2010